Maritime Design Forum

In de jaren ’80 is de coöperatieve Vereniging CADCAM opgericht bestaande uit een mix van scheepswerven, engineeringsbureau’s en software producenten. Doelstelling van deze vereniging is het delen van kennis en ontwikkeling op het gebied van CAD (Computer Aided Design) en CAM (Computer Aided Manufacturing). In opdracht van de vereniging zijn in het verleden onderzoeken uitgevoerd, onder andere een probabilistische schatting van het staalgewicht, routing van piping en een simulatie software in het scheepsontwerpproces. In 2014 heeft de vereniging het project ‘Uitwisseling van scheepsgeometrie’ uitgevoerd welke dit jaar een gevolg gaat krijgen.

De vereniging voelde sterk de behoefte aan meer overleg tussen maritieme ontwerpers en engineers om ervaringen met elkaar te kunnen delen. Het CADCAM-bestuur heeft daarop de beslissing genomen om de opzet van de vereniging radicaal te veranderen. Onder de nieuwe naam ‘Maritime Design Forum’ is de vereniging nu een actief ontwerpersplatform voor maritieme ontwerpers en engineers die gezamenlijk activiteiten ontplooien.

Het eerste wapenfeit van het Maritime Design Forum was het symposium in 2014 op het gebied van Product Data Transfer.

Ook deelnemen aan dit actieve ontwerpersforum?

Word lid