Eerste activiteit Maritime Design Forum goed ontvangen

Op donderdag 9 oktober vond het symposium ‘Product Data Technology’ van het Maritime Design Forum plaats bij de TU Delft. Tijdens het symposium, waar 80 ontwerpers en ingenieurs aan deelnamen, stond het scheepsontwerp centraal. Dit symposium was de eerste activiteit van het Maritime Design Forum.

Het symposium gaf inzicht in welke ontwikkelingen wenselijk en haalbaar zijn op het gebied van Product Data Technology. De dag werd afgesloten met een forumdiscussie aan de hand van vooraf opgestelde stellingen en input uit het publiek. De interactie tussen de deelnemers was zo groot dat Jaap Jepma, de discussie leider, zijn handen vol had om alles binnen de afgesproken tijdmarges te houden. Alle aanwezigen gaven aan graag deel uit maken van dit forum om verdere ontwikkelingen op dit gebied mogelijk te maken.

Aanmelden

Ook u kunt door lid te worden van het forum mee discussiëren over onderwerpen rondom CAD. Klik hier voor meer informatie.