Maritime Design Forum symposium bewijst bijzondere samenwerking maritieme cluster

Woensdag 14 oktober vond het Maritime Design Forum symposium plaats met als onderwerp ‘het gebruik van Computation Fluid Dynamics (CFD)’.Een record aantal maritieme engineers en ontwerpers deelden ervaringen met elkaar over het gebruik, de ontwikkeling van CFD én hoe hier gezamenlijk verdere ontwikkelingen mee te maken.

CFD; een prachtige ontwerpers-tool, maar hoe zeker zijn de uitkomsten?

In een bomvolle Simon Stevin zaal van de TU Delft werden inhoudelijke presentaties gegeven door bedrijven en kennisinstellingen op het thema CFD. Het symposium gaf inzicht in welke ontwikkelingen wenselijk en haalbaar zijn op het gebied van CFD. Uit de vele inzichten wordt geconcludeerd dat CFD een prachtige ‘ontwerpers-tool’ is, maar wanneer de input onvoldoende concreet is en de metingen niet nauwkeurig zijn, het heel moeilijk vast te stellen is hoe zeker de uitkomsten zijn.

Goede samenwerking tussen de ontwerpers, eindgebruikers én kennisinstellingen is een must. Wat dan ook zeer goed gebeurt in Nederland. Jaap Jepma leidde de vele discussies en kon niet anders concluderen dan dat de maritieme sector veel met elkaar durft te delen. Dat is in vergelijking met andere sectoren zeer bijzonder te noemen. Juist in deze sessie werden vele interne ontwikkelingen bij de deelnemende bedrijven blootgelegd.

Maritime Design Forum

De aanwezigen waren het er unaniem over eens dat het Maritime Design Forum een inspirerend en relevant forum is die commitment en lidmaatschap verdient.

Het Maritime Design Forum organiseert jaarlijks een groot symposium op het gebied van scheepsontwerp en of gebruikers software. Het Maritime Design Forum is opgericht om maritieme ontwerpers en engineers een podium te bieden en gezamenlijk activiteiten te kunnen ontplooien.

Volgend jaar oktober zal het Maritime Design Forum weer een groots symposium organiseren, ditmaal met het onderwerp Big Data ten behoeve van ‘Design for Service’.

Inschrijving voor het Maritime Design Forum is mogelijk via de website: www.maritimedesignforum.nl.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het symposium of over het Maritime Design Forum contact op met Sieger Sakko, Sector Manager bij Netherlands Maritime Technology en bestuurslid van het Maritime Design Forum, via T 088 44 51 037 of E sakko@maritimetechnology.nl.