Symposium: Het gebruik van Computation Fluid Dynamics (CFD) in het scheepsontwerp

MDF Poster Klein +Op 14 oktober 2015 organiseert het Maritime Design Forum bij de TU Delft het symposium ‘Het gebruik van Computation Fluid Dynamics (CFD) in het scheepsontwerp’. Het Maritime Design Forum, voorheen Verening CAD/CAM, richt zich tijdens dit symposium op het gebruik van CFD in de scheepsontwerppraktijk. Daarbij speelt met name gegevensuitwisseling tussen het CFD pakket en overige ontwerpgereedschappen een belangrijke rol.

Het gebruik van CFD in de maritieme industrie is niet nieuw. Sinds de publicatie van Dawson in 1977, waarin hij een aantal praktische oplossingen heeft aangedragen om op grond van de potentiaaltheorie de waterstroming en golfvorming rond een schip te berekenen, is het aantal toepassingen geëxplodeerd. Daarbij is de theorie steeds verder ontwikkeld en de nauwkeurigheid sterk toegenomen, vanzelfsprekend ook geholpen door de almaar toenemende rekenkracht. Een meer recente trend is de democratisering van het gebruik van CFD. Waar het voorheen een gereedschap was voor specialisten wordt het nu ook intensief gebruikt door de modale scheepsontwerper.

Dit raakt dé kern van het symposium, dat niet gaat over het mooiste en knapste CFD pakket, maar dat zich richt op het gebruik in de scheepsontwerppraktijk.

Een greep uit de onderwerpen

  • State-of-the-art in CFD (multi-million cell grids, high-performance computing (HPC))
  • Grid generation
  • Toepassing van CFD in het scheepsontwerp op andere gebieden dan omstroming (zoals zeegang, tank sloshing, windvang en -wervels e.d.)
  • Interfacing tussen CFD pakket en andere (rompvormontwerp-)software
  • Op welke manier kunnen de berekeningsresultaten het meest begrijpelijk worden gepresenteerd?
  • Wat is de betrouwbaarheid van CFD voor praktische ontwerpaspecten (zoals weerstand en trimoptimalisatie)?
  • Is de klant uiteindelijk bereid om te betalen voor CFD analyses?
  • CFD in het scheepsontwerp: zelf doen of uitbesteden?

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden voor het symposium.