Symposium Maritime Design Forum: veel te winnen met Big Data

Door gebruik van Big Data kunnen schepen en systemen veel minder conservatief en duurzamer worden ontworpen. Dit werd gesteld door sprekers uit de industrie en het onderzoek tijdens het Maritime Design Forum symposium, dat op 1 december gehouden werd in het Big Data Value Centre in Almere. Dit symposium is georganiseerd door Netherlands Maritime Technology in samenwerking met de TU Delft.

Na de opening door dagvoorzitter prof. Hans Hopman (TU Delft) gaf Henk Weyschede (Big Data Value Centre) een overzicht van de activiteiten van het centrum. Hij stelde dat slim gebruik van data begint bij scherpe vraagstellingen waarmee die data gericht verzameld en geanalyseerd kan worden. Meeuwis van Wirdum (MARIN) liet aan de hand van het COVADEM project zien dat data geleverd door binnenvaartschepen, gebruikt kan worden om zuiniger te varen en om het beheer van vaarwegen te optimaliseren. Uit de analyse van gegevens van de vloot zeeschepen van Royal Wagenborg, concludeerde Wieger Duursema (Royal Wagenborg) dat de kwaliteit van data kan verbeteren door de verzameling daarvan te automatiseren. Dan Veen (We4Sea) toonde aan dat met de verwerking daarvan door slimme tools aanzienlijke besparingen van brandstof en reductie van emissies te realiseren zijn.

Erwin Put (Vuyk Engineering) stelde aan de hand van enkele voorbeelden dat schepen veelal met te grote veiligheidsmarges en dus conservatief ontworpen worden. Dat betreft veelal complexe constructies waarvoor onvoldoende klasse regels beschikbaar zijn. Probeer de verschijnselen te begrijpen en niet alleen te bouwen op statistische analyses, stelde Henk van den Boom (MARIN) die een aantal voorbeelden gaf uit de praktijk van meten en rekenen aan hydromechanische vraagstukken. Het symposium werd afgesloten met een lezing van Herbert Koelman (SARC) waarin hij de bijdragen van de sprekers in perspectief plaatste. Hij concludeerde dat gebruik van Big Data ten behoeve van het scheepsontwerp, nog in de kinderschoenen staat en riep de deelnemers op aan de slag te gaan met ‘open source Artificial Intelligence’ gereedschappen.

Het Maritime Design Forum is hét Nederlandse platform waar het gemeenschappelijk belang op het gebied van ontwikkeling en gebruik van Computer Aided Design aan de orde komt. Aan dit actieve ontwerpersforum kunnen alle maritieme ontwerpers en engineers deelnemen om gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Meer informatie is te vinden op http://maritimedesignforum.nl/